Categorie archief: VU

Turnitin nu ook op de iPad

De VU maakt al een aantal jaar gebruik van Turnitin, een systeem om schrijfproducten van studenten digitaal te beoordelen en/of studenten beoordelen elkaar door middel van peer review. De applicatie is nu ook te gebruiken via de iPad. Voor u als docent wordt het beoordelen van uw studenten nog eenvoudiger. De applicatie is gratis te downloaden.

Meer over de app in de appstore.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder VU

That’s the Quest!on: nieuwe tool voor docenten

UB VU ontwikkelt nieuwe gratis tool voor het maken van toetsvragen en toetsen

In het kader van een mini-tender van Surf heeft Silvester Draaijer, adviseur ICT en Onderwijs bij de UBVU, een programma gemaakt dat docenten ondersteunt bij het ontwikkelen van toetsen en toetsvragen. De tool That’s the Quest!on is gericht op het verhogen van de kwaliteit van toetsvragen. Door het bieden van aanwijzingen krijgen docenten ideeën voor nieuwe vragen en aanwijzingen om hun vragen zo eenduidig mogelijk te formuleren. Het programma stelt docenten in staat om een eigen eenvoudige vragenbank op te bouwen en te exporteren naar toetsafnamesystemen.

Lees verder

of  http://bit.ly/qdnatool

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder VU

Nieuwsbrief ICT en Onderwijs JUNI 2012 is uit!

Lees onze nieuwsbrief: juni 2012

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder VU

Bijeenkomst bij SURFfoundation: Trendwatching in het hoger onderwijs

Op 4 april en 13 juni 2012 besteedt SURF aandacht aan ICT-trends voor het hoger onderwijs. Dan vinden twee inspirerende Horizon-bijeenkomsten plaats, met een focus op onderwijs en ICT. Beide bijeenkomsten hebben een andere focus. Ze zijn in principe afzonderlijk te bezoeken, maar zullen het meest waardevol zijn wanneer beide bezocht worden. De bijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van SURFfoundation.

Anticiperen op gesignaleerde trends
Regelmatig verschijnen er trendwatch-rapporten die een indicatie geven welke ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs van belang zijn. Deze zijn vaak uitgesplitst in relevantie voor de korte en langere termijn. Met name de Amerikaanse (Horizon 2012) en Engelse rapporten zijn bekend. De inhoud van deze rapporten wordt over het algemeen gezien als waardevol. We kunnen er echter nog veel beter en concreter gebruik van maken. Deze rapporten kunnen zowel de instellingen als SURF helpen om beter voorbereid te zijn en verstandig te anticiperen op de gesignaleerde trends.

Schrijf u in voor deze bijeenkomsten en discussieer mee over ICT-trends voor het hoger onderwijs.
Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder VU

Bewaak de voortgang van jouw studenten via het Early Warning System (in Blackboard)

In Blackboard zit de functionaliteit Early Warning System (EWS). Het EWS werkt op basis van criteria, waarmee je inzicht krijgt welke studenten keurig meekomen, maar ook heb je zicht op de studenten die achter lopen. Bij de TU Delft zijn ze een project gestart, MAIS, waar ze gaan onderzoeken of m.b.v. het EWS het studierendement verbeterd kan worden.

> Wil je weten hoe je het EWS moet instellen, lees dan de Blackboardhandleiding van de VU. EWS staat in paragraaf 4.8, pagina 32

> Wat houdt het project MAIS van de TU Delft in?
Via het MAIS project wil de TU Delft door middel van Meten, Analyseren, Informeren en Sturen onderzoeken of het studierendement verbeterd kan worden door het uitstelgedrag van de student met behulp van het Early Warning System (EWS) aan te pakken. Het in Blackboard (Bb) bestaande EWS ondersteunt de docent bij het bewaken van de voortgang van studenten. Door het opstellen van een aantal criteria, krijgt de docent een overzicht van studenten die achter lopen. De docent kan dan kiezen om die studenten op een eenvoudige manier te waarschuwen. Met behulp van een aantal scenario’s willen we onderzoeken bij welk soort vakken en met welke randvoorwaarden het EWS gebruikt kan worden om de communicatie tussen docent en student met betrekking tot voortgang te bevorderen en het uitstelgedrag terug te dringen.

Instelling: Technische Universiteit Delft

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder VU

Scaffolding Assessment for Learning (SCALA): SURF-tender goedgekeurd!

In het kader van de SURFfoundation tenderronde rond ‘Toetsing en toetsgestuurd leren’ heeft de afdeling ICT&O projectsubsidie in de wacht gesleept voor het projectvoorstel SCALA (Scaffolding Assessment for Learning).
Het doel van het project is het verminderen van de werklast van docenten door de inzet van didactische hulpmiddelen waarmee ze efficiënter feedback kunnen geven aan (grote groepen) studenten. Het betreft ondermeer toepassingen op het vlak van papierloos nakijken en peer feedback. De samenwerkingspartners in het SCALA project zijn de Universiteit Utrecht, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht.

Meer informatie: p.van.boxel@vu.nl

Meer informatie over alle gehonoreerde projecten: http://www.surffoundation.nl/nl/actueel/Pages/Hogeronderwijsontvangtruimtweemiljoenvoorimpulsdigitaaltoetsen.aspx

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder VU

SURF minitender: Oproep aan hoger onderwijs voor ontwikkelen ICT-tools digitaal toetsen

De minitender Tools rond Digitaal Toetsen  is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van digitaal toetsen en het opdoen van ervaring met gemeenschappelijk gebruik en onderhoud van ICT-tools rondom digitaal toetsen.

Tot 19 maart 2012 projectvoorstellen indienen voor de ontwikkeling van eenvoudige tools rond digitaal toetsen, die zullen worden beoordeeld op bruikbaarheid en de de mate waarin de tool tegebruiken is door  het  hele hoger onderwijs. SURF financiert een gehonoreerd project met een subsidie van 70% van de projectkosten.

Lees het hele bericht op: SURFfoundation

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder VU