Maandelijks archief: december 2011

Make Relevant Choices in Educational Technology

Op de zeer fris ogende website www.onderwijsontwerpenmetict.nl staan de resultaten van het MARCHET-project.  Er zijn vier modules te downloaden die zijn geïnspireerd door het TPACK-model van Mishra en Koehler (2006).

Van de site www.marchet.nl:

“In de modules van MARCHET leren docenten in het hoger onderwijs hoe zij ICT op een effectieve manier kunnen inzetten in hun onderwijs. Hierbij speelt integratie tussen inhoud, didactiek en technologie een centrale rol. Er zijn 4 thema’s: samen kennis opbouwen, onderwijskundige toepassingen Web 2.0, kennis en inzicht peilen en begeleiden op afstand. “

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ICT-Tool, ICTO, VU

Letteren van start met Google Apps for Education

De Faculteit Letteren start met onderwijs waarbij gebruik wordt gemaakt van Google Apps for Education voor de VU.

Een hele mond vol. W at houdt het in? In het onderwijs van Letteren maar ook van bijvoorbeeld Geneeskunde gebruiken sommige docenten al de Google Docs-omgeving, waarin studenten samen en tegelijkertijd aan een document kunnen werken.
Een hobbel die eerst moest worden genomen is het creëren van een account, en ervoor zorgen dat anderen -medestudenten en docenten- dat account kennen. Door nu GAE voor de VU te gebruiken kunnen docenten en studenten inloggen met hun vunet-id, en wordt het eenvoudiger documenten te delen met anderen.
In januari wordt de webomgeving oftewel cloud-dienst officieel aangekondigd en worden ook demonstraties op de faculteit georganiseerd.
De pilot met Google Apps is opgezet in nauwe samenwerking met het team ICTO van het Onderwijscentrum VU/UBVU.

1 reactie

Opgeslagen onder VU