Maandelijks archief: juni 2010

thema bijeenkomst over visievorming DLWO

SURFfoundation SP-SIG organiseert 22 juni een thema bijeenkomst over visievorming DLWO. Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Weg der Verenigde Naties 1, Utrecht, aanvang 10.00 Op 22 juni organiseert de Sharepoint/ DLWO SIG een themadag over “Visie op de Digitale leer en werkomgeving” Deze bijeenkomst is bedoeld om het netwerk rond de SIG te verstevigen en kennis en ervaring uit te wisselen. Het programma is op de DLWO in algemene zin, gericht en dus niet zeer specifiek op Sharepoint. De dag bestaat uit twee delen: in de ochtend worden drie casussen gepresenteerd. In de middag wordt aan het SIG netwerk gewerkt en ervaringen uitgewisseld over techniek, beheer, onderwijs, didactiek en beleid in en rond de DLWO. Zie verder het programma.

Maximum aantal deelnemers is 50 personen.
Aanmelden door een mailtje te sturen aan: Nico.Juist@INholland.nl 
Daarin te vermelden in welke “netwerk”-groep je in de middag wilt participeren:

  • Groep 1: Techniek & Functioneel beheer
  • Groep 2: Onderwijs uitvoering/ondersteuning
  • Groep 3: Beleid en advies
Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Special Interest Group, SURF

Adobe Presenter wordt gratis voor VU medewerkers

Om een ingesproken Powerpointpresentatie te voorzien van menu en te comprimeren, is Adobe Presenter nodig. Het goede nieuws is dat Presenter gratis wordt voor alle medewerkers in de volgende overeenkomst van de VU met Adobe. Nog even een paar maanden wachten, maar dan is het zover!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ICT-Tool

Colleges steeds vaker online

Steeds vaker bieden universiteiten videocolleges via internet aan.
Studenten zijn er blij mee. Zo zijn er in Groningen studentenorganisaties die webcolleges voor álle vakken eisen. Maar is dat wel goed voor het onderwijs en hoe kijken de docenten hier tegenaan? TROS Radio Online sprak met Koos Winnips, adviseur ICT in het Onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ICT-Tool

Weblectures: Cursussen in ontwikkeling

In het volgende studiejaar zullen 2 nieuwe cursussen aangeboden worden door het Onderwijscentrum;
 
Weblectures introductie en Weblectures productie.
 
Deze cursussen zijn voor docenten uit het reguliere onderwijs gratis. De inhoud van de cursussen zal in samenwerking met de UBVU en AVC ontwikkeld worden. Inschrijven kan straks via de website van het Onderwijscentrum.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Onderwijscentrum VU

3 nieuwe GPS tours

Nieuws van De Waag Society: In de afgelopen week zijn er via het 7scenes platform diverse nieuwe GPS-routes beschikbaar gekomen.
  • AMS 3.0 Tours, tours door de binnenstad van Amsterdam in samenwerking met Amsterdams Historisch Museum, Ons Lieve heer op Solde en Concern.
  • De LocalXS Tour in samenwerking met Microsoft Tag en Sparked, De Stad Geschonden, over het oorlogverleden in Den Haag door het Haags Historisch Museum, UPlabs, bij de Westergasfabriek en
  • ‘De Infiltrant’, een game van het Diamantmuseum in Antwerpen.

Ook interessant om (deels) in het onderwijs in te zetten. Om te beginnen: download de applicatie voor je mobiele telefoon op http://7scenes.com/get-started

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ICT-Tool

Roadshow: WEBlectures

Zou je als docent aan je studenten een weblecture willen aanbieden? Of heb je al opnames gemaakt en denk je na over de verdere mogelijkheden ervan? Misschien speelt dit wel breder binnen je opleiding.

Binnen het Onderwijscentrum is een project opgezet om de informatievoorziening over weblectures binnen de VU te verbeteren. Dit project richt zich met name op de didactiek, dus hoe kun je weblectures inzetten in je onderwijs. Hierbij komen ook kosten, ervaringen en techniek aan bod. Projectmedewerkers komen op aanvraag naar faculteiten om een presentatie te geven en mee te denken over de mogelijke inzet van weblectures. Dus wil je ons uitnodigen bij een opleidingscommissie, vakgroepoverleg, facultaire workshop etc? Mail dan naar Linda Mebus (l.mebus@ond.vu.nl).

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ICT-Tool

Onderwijscentrum VU adviseert HBO-raad over kennisbasistoetsen PABO’s en 2e graads lerarenopleiding

De PABO’s en 2e graadslerarenopleidingen hebben vanuit de politiek de opdracht gekregen om de studenten aan een verplichte eindtoets te onderwerpen. Het doel ervan is om zeker te stellen dat de afgestudeerden van deze opleiding aan de basisvereisten voldoen ten aanzien van minimale vakkennis. Bij de PABO’s gaat dit om Nederlands en Rekenen, bij de 2e graads lerarenopleiding om hun specifieke vakkennis (biologie, natuurkunde, geschiedenis etc.). Deze toetsen moeten digitaal worden afgenomen. De HBO raad heeft Onderwijscentrum VU gevraagd om – op basis van de expertise van team ICT&O rondom dit onderwerp – het proces van ontwikkeling tot en met afname van deze toetsen te ondersteunen. In de 2e helft van 2010 zullen de eerste pilot-toetsen worden afgenomen. Meer informatie is op te vragen bij Silvester Draaijer (s.draaijer@ond.vu.nl ).

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Onderwijscentrum VU